Presentation av ordförande i Valnämnden

Vem är du? Jag heter Jane Larzon och är 45 år. Jag bor med sambo och våra två söner i Sjuntorp. Jag arbetar idag som anställd på Handels avdelning i Trollhättan och arbetar mycket med facklig organisering och utbildning av medlemmar och förtroendevalda. Tidigare arbetat ca 20 år med folkbildning på ABF FyrBoDal och har…

Läs mer

Socialdemokraterna vill ha kvar servicelinjerna i Trollhättan!

Västtrafik i moderatstyrda Västra Götalandsregionen vill lägga ner servicelinjerna i Trollhättan i december 2022. Detta säger socialdemokraterna i Trollhättan bestämt nej till. Servicelinjerna är en omtyckt service som nyttjas av många Trollhättebor.  Linjerna trafikerar centrala delar av Trollhättans tätort och passerar nära bostäder och stadsdelscentra för olika typer av samhällsservice. För många resande innebär servicelinjen…

Läs mer
facebook Twitter Email