På förekommen anledning…

Ett nytt år, ett nytt decennium. Under 2019 har vi sett en växande polarisering i samhället med ökade motsättningar nationellt och internationellt. Intolerans, hård retorik och hat vinner mark i vårt samhälle.  Det finns en utbredd vilja att trycka ner andra som inte tycker och tänker som man själv gör eller att medvetet feltolka saker…

Läs mer
facebook Twitter Email