Förskola åt alla

Trollhättan ska ha en förskola som motsvarar barnens behov av trygghet och utveckling. Föräldrarnas deltagande och personalens pedagogiska kompetens är viktiga byggstenar för att ge barnen den omsorgen.

Vi ska fortsätta att erbjuda barnomsorg hela dygnet och så långt som möjligt erbjuda barnomsorg i närmiljön. Vi ska utveckla den pedagogiska kvalitén inom förskolan och anpassa barngrupperna efter barnens behov. Förskolan ska också tydligare sträva efter att vara första länken i det ”livslånga lärandet”, där utvecklingen av olika lärmiljöer inom matematik, språk, kultur och…

Läs mer

Vi håller vad vi lovar!

Vi har under dessa fyra år kunna ha en politik som stärkt Trollhättan. Fler bostäder, temalekplatser, rätt till heltid för alla kommunanställda och mycket mer.

  Klicka på länken nedan för att ta del av vår genomförda och kommande politik i Trollhättan Vi håller vad vi lovar

Läs mer

100 löften

100-löften  

Läs mer
facebook Twitter Email