Fria resor dygnet runt för 65+

Under Finansminister Magdalena Anderssons besök i Trollhättan presenterade Kommunalrådet Monica Hanson ett vallöfte från Socialdemokraterna i Trollhättan

Gratis kollektivtrafik dygnet runt i Trollhättans kommun för alla äldre 65+ Under Finansminister Magdalena Anderssons besök i Trollhättan presenterade Kommunalrådet Monica Hanson ett vallöfte från Socialdemokraterna i Trollhättan om att utöka de fria restiderna för äldre 65+ inom kollektivtrafiken i Trollhättan att omfatta hela dygnet. Förändringen kommer att gälla från 2019. 

Läs mer

Lekäventyr för alla!

Kultur och fritidsverksamheten bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i och verksamheterna är en viktig del av den gemensamma välfärden. Därför ska utbudet vara så brett som möjligt.

Kultur och fritidsverksamheten bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i och verksamheterna är en viktig del av den gemensamma välfärden. Därför ska utbudet vara så brett som möjligt. Kultur- och fritidspolitiken ska kännetecknas av medskapande och delaktighet och vi prioriterar barn och ungdomar oavsett samhällsklass. Alla våra verksamheter ska präglas av att…

Läs mer

Boende för alla!

En bra bostad är en mänsklig rättighet, alla ska en möjlighet att välja det boende som passar den egna situationen.

Det är viktigt att det erbjuds olika sorters boendeformer och att dessa blandas när det byggs nya områden eller förtätas i kommunen. Hållbara och klimatsmarta val med ökat inslag av träbyggnation är en utgångspunkt vid byggande av nya bostäder. Att ta fram attraktiva, trivsamma och trygga bostadsmiljöer som har en hög kvalitet i arkitekturen är…

Läs mer

Förskola åt alla

Trollhättan ska ha en förskola som motsvarar barnens behov av trygghet och utveckling. Föräldrarnas deltagande och personalens pedagogiska kompetens är viktiga byggstenar för att ge barnen den omsorgen.

Vi ska fortsätta att erbjuda barnomsorg hela dygnet och så långt som möjligt erbjuda barnomsorg i närmiljön. Vi ska utveckla den pedagogiska kvalitén inom förskolan och anpassa barngrupperna efter barnens behov. Förskolan ska också tydligare sträva efter att vara första länken i det ”livslånga lärandet”, där utvecklingen av olika lärmiljöer inom matematik, språk, kultur och…

Läs mer

Vi håller vad vi lovar!

Vi har under dessa fyra år kunna ha en politik som stärkt Trollhättan. Fler bostäder, temalekplatser, rätt till heltid för alla kommunanställda och mycket mer.

  Klicka på länken nedan för att ta del av vår genomförda och kommande politik i Trollhättan Vi håller vad vi lovar

Läs mer

100 löften

100-löften  

Läs mer

Styrelsens ledamöter

 

Läs mer

Politisk samtal i Marie Alberts Park

Läs mer

Mats Wiking- riksdagskandidat med barnen i fokus

På plats nummer tre på riksdagslistan finns Mats Wiking, familjerådgivaren som sätter barnen främst. För Mats, som vigt sitt liv åt att arbeta med människor, är svaret på vilka frågor som ligger närmast hjärtat självklart: Att ge barn och ungdomar en trygg uppväxt och en god skolutbildning!

Mats engagerade sig i Socialdemokraterna i början av 1980-talet när han bodde i Stockholm. När han några år senare flyttade till Trollhättan växlade engagemanget upp och han fick förtroendet att arbeta med skolfrågor. 1992 valdes han till ordförande i Utbildningsnämnden och sedan dess har han varit utbildningsfrågorna trogen. Som en av Trollhättans mest erfarna politiker…

Läs mer

Medlemsmöten

Samtliga medlemsmöten kl 18.30 i Folkets Hus sal Clio.

Kommande medlemsmöten 2018   1 oktober Medlemsmöte Kommunal Mål och Resursplan 2019   19 november Medlemsmöte Förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser AK verksamhetsplan och budget 2019 Motioner till partidistriktet

Läs mer
facebook Twitter Email